EDK#237: Daltońska drużyna pierścienia

W tym odcinku zadaliśmy każdemu członkowi naszej daltońskiej drużyny:
Teresa Smoleń, Kalina Stefaniak, Larysa Pyzik-Dziubczyńska, Regina Hadryś, Agnieszka Grusiecka, Wiesława Mitulska, Marcin Michalik, inspirujące pytania, które pozwoliły im podzielić się swoimi osobistymi doświadczeniami.

Wprowadzenie i znaczenie spotkania

Rozmowa, której możecie wysłuchać, stanowi istotny element kończącego się sezonu 2023/2024 w edukacji. Spotkanie, organizowane przez Fundację PlanDaltoński.PL, zgromadziło ekspertów i praktyków edukacji, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami na temat rozwijania kompetencji nauczycieli oraz wprowadzania innowacyjnych metod nauczania. Podkreślają znaczenie współpracy, wsparcia i ciągłego rozwoju w zawodzie nauczyciela.

Teresa Smoleń: organizacja i sieci współpracy

Teresa Smoleń, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i trenerka, omawia swoją kosmiczną moc – zdolność do planowania i organizacji. Przedstawia również koncepcję sieci współpracy nauczycieli, które pomagają w wymianie doświadczeń i ciągłym doskonaleniu zawodowym. Sieci te, choć początkowo budziły obawy, okazały się sukcesem dzięki zaangażowaniu i intencjonalności uczestników.

Kalina Stefaniak: edukacja w zgodzie z naturą

Kalina Stefaniak, emerytowana nauczycielka i terapeutka, opowiada o swojej pasji do natury i jej wpływie na edukację. Podkreśla, jak ważne jest dla niej środowisko przyrodnicze i jak wykorzystuje je w swojej pracy terapeutycznej. Dyskutuje również o różnicach między edukacją w systemie publicznym a prywatnym, wskazując na wyzwania i możliwości, jakie niosą ze sobą oba systemy.

Regina Hadryś: wytrwałość i logodydaktyka w małych miastach

Regina Hadryś dzieli się swoimi doświadczeniami z pracy w małych miastach, takich jak Paczków i Kluczbork. Opisuje, jak znajomości lokalne mogą pomóc w zdobywaniu pracy i budowaniu autorytetu, ale także jakie wyzwania wiążą się z pracą w małych społecznościach. Przedstawia również swoją fascynację logodydaktyką – metodą rozwoju człowieka, która kładzie nacisk na ciągły rozwój osobisty i zawodowy.

Agnieszka Grusiecka: wiara w siebie i dzielenie się wiedzą

Agnieszka Grusiecka, nauczycielka przedszkola, opowiada o swojej drodze do zbudowania pewności siebie, która pozwoliła jej dzielić się wiedzą z innymi nauczycielami. Podkreśla, że pewność siebie nie jest dana z racji zawodu, lecz budowana jest na podstawie doświadczeń i refleksji. Dzieli się również swoimi przemyśleniami na temat konstruktywnej krytyki i znaczenia wsparcia ze strony dyrekcji oraz kolegów z pracy.

Wiesława Mitulska: asertywność i umiejętność współpracy

Wiesława Mitulska omawia, jak ważna jest asertywność w pracy nauczyciela, szczególnie w kontekście licznych propozycji współpracy i projektów, które otrzymuje. Podkreśla, że bycie asertywnym oznacza nie tylko umiejętność mówienia „nie”, ale także szacunek dla siebie i innych. Wskazuje na potrzebę akceptacji siebie oraz posiadania wsparcia w postaci drużyny, która pomaga w trudnych momentach.

Larysa Pyzik-Dziubczyńska: praca projektem z najmłodszymi

Larysa Pyzik-Dziubczyńska, dyrektorka przedszkola daltońskiego z Konina, przedstawia swoje podejście do pracy projektem z najmłodszymi dziećmi. Opowiada o wykorzystaniu pacynki Tosia jako narzędzia do angażowania dzieci w różnorodne aktywności edukacyjne. Opisuje, jak praca projektem rozwija kreatywność, odpowiedzialność i współpracę wśród dzieci, a także buduje relacje między nauczycielem a uczniami.

Marcin Michalik: decyzja o zmianie pracy i co dalej?

Marcin Michalik dzieli się swoimi doświadczeniami związanymi z decyzją o zmianie miejsca pracy. Opowiada o procesie przygotowania do tej decyzji, który obejmował ocenę swoich potrzeb i oczekiwań oraz analizę możliwości, jakie oferuje nowa szkoła. Podkreśla, że zmiana pracy to naturalny etap rozwoju zawodowego, który może przynieść wiele korzyści i nowych doświadczeń.

Podsumowanie i refleksje

Rozmowa kończy się podsumowaniem i refleksjami na temat znaczenia współpracy, ciągłego rozwoju i wsparcia w pracy nauczyciela. Eksperci podkreślają, że mimo wyzwań i trudności, jakie niesie ze sobą zawód nauczyciela, kluczowe jest poszukiwanie nowych metod i narzędzi, które pomogą w lepszym nauczaniu i budowaniu silniejszych relacji z uczniami.


A to wersja video rozmowy:


Udostępnij odcinek:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *